Vær forsigtig, brændende affald kan være sundhedsfarligt

Ikke alene har det en indvirkning på miljøet, faren for vilkårlig afbrænding af affald kan også true menneskers sundhed og forårsage forskellige problemer, lige fra luftvejsproblemer til kroniske sygdomme.

Selvom det ved første øjekast ser praktisk ud, og affaldet forsvinder med det samme, kan det være sundhedsskadeligt at brænde affald åbenlyst i det lange løb. Årsagen er, at røgen fra brændende affald indeholder skadelige kemikalier, der kan forårsage luftforurening.

Faren for at brænde affald

Faren for afbrænding af affald kan opstå på følgende måder:

Indånding af brændende røg

Røg fra afbrænding af enhver form for affald, det være sig plastik, træ, papir, blade eller glas, frigiver mange giftige forurenende stoffer, nemlig kulilte, formaldehyd, arsen, dioxiner, furaner og VOC'er.

Mennesker, der er i nærheden af ​​det brændende sted, især børn, gravide kvinder, ældre og personer med en historie med hjerte- og lungesygdomme, har høj risiko for at opleve helbredsproblemer på grund af indånding af disse materialer. Det afhænger også af, hvor længe og hvor ofte de udsættes for røg fra brændende affald.

Sundhedsproblemer, der opstår, kan variere, såsom:

 • Hoste
 • Røde eller rindende øjne
 • Næsen føles øm som brændende
 • Udslæt
 • Kvalme
 • Hovedpine
 • Astmaanfald hos astmatikere

Ikke nok med det, en af ​​de største bekymringer ved åben afbrænding af affald er sundhedsrisici, der opstår ved eksponering for dioxiner i luften. Langtidseksponering for dette stof risikerer at forårsage:

 • Visse former for kræft
 • Hjerteproblemer
 • Forstyrrelser i immunsystemet
 • Forstyrrelser i reproduktionssystemet

Spis mad forurenet med aske og røg

Ud over røg vil åben afbrænding af affald producere askerester, der kan indeholde giftige metaller, såsom kviksølv, bly og arsen.

Uvidende om den potentielle fare kan nogle mennesker begrave asken fra brænding i jorden, så den kan absorberes af de grøntsager eller frugtplanter, der vokser omkring dem. Som et resultat kan mennesker også blive udsat, hvis de spiser disse grøntsager og frugter.

Ikke kun i planter kan disse skadelige stoffer endda være indeholdt i mælk, kød og æg fra udsatte dyr. Disse fødevarer kan derefter påvirke menneskers sundhed, hvis de indtages på lang sigt. Disse sundhedsproblemer omfatter:

 • Højt blodtryk
 • Kardiovaskulære lidelser
 • Nyreskade
 • Hjerneskade

Leg omkring det brændte område

Asken fra afbrændingen kan også skade børn, der leger rundt i området. De kan ved et uheld indtage jord, der er blevet forurenet med giftig aske. Faktisk kan asken forblive i lang tid omkring forbrændingsmiljøet, også derhjemme.

Derudover kan faren for åbent brænding af affald uden opsyn også forårsage uplanlagte brande.

Sådan undgår du faren for at brænde affald

Ikke kun sundhedsskadeligt, lov nr. 18 af 2008 om affaldshåndtering forbyder afbrænding af affald, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav til affaldshåndtering.

Derfor er det vigtigt for os at vide, hvordan vi håndterer affald korrekt, såsom:

 • Reducer spild ved at foretrække produkter i store emballager frem for små plastikemballager samt genpåfyldelige og genanvendelige produkter frem for engangsprodukter
 • Genbrug af varer, der stadig kan bruges
 • Doner ting, du ikke længere har brug for, såsom tøj, bøger eller møbler
 • Oparbejdning af organisk affald til kompost, for eksempel affald fra køkkenet
 • Bortskaf affald gennem Final Processing Site (TPA) personale, hvis du ikke kan behandle dit eget affald

For at beskytte dig selv, din familie og andre mod farerne ved at brænde affald skal du undgå at brænde affald fra nu af og gøre de enkle måder ovenfor konsekvent. Således vil luften forblive ren og frisk at indånde.

Hvis du for ofte bliver udsat for dampe fra brændende affald omkring dit miljø og oplever helbredsproblemer, så tøv ikke med at konsultere en læge.