Lær personligheden af ​​ESTJ at kende, den selvhævdende direktør

ESTJ-personligheden er en af ​​16 personlighedstyper klassificeret af Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Mennesker med ESTJ-personlighedstypen beskrives ofte som logiske, assertive og ansvarlige.

ESTJ står for udadvendt, sansende, tænkende, dømmende. Mennesker med ESTJ-personligheden er normalt meget sikre i deres tanker og handlinger. Han er også kendt for sine store organisatoriske og ledelsesmæssige evner. Derfor får ESTJ-personen tilnavnet 'The Director'.

Nøglepersonlighedskarakteristika for ESTJ

Der er flere hovedkarakteristika, som generelt deles af personer med ESTJ-personligheden. Følgende er blandt dem:

1. Disciplin

ESTJ'er er generelt meget disciplinerede og assertive mennesker. Han værner også meget om traditioner og regler. Derfor er personer med personlighedstypen ESTJ normalt meget gode til at træffe beslutninger hurtigt.

Dette får dog nogle gange ESTJ-personen til at skynde sig med at træffe domme og beslutninger, selvom han måske ikke har overvejet alle oplysningerne omhyggeligt.

2. En leders ånd

Deres dedikation, engagement og høje ansvarsfølelse gør ESTJ-personen til den ideelle person til at være leder. Mennesker med denne personlighedstype tøver heller ikke med at fordele opgaver og ansvar til andre retfærdigt og objektivt.

3. Logisk

Mennesker med personlighedstypen ESTJ er også meget logiske mennesker. ESTJ-individet er altid afhængig af information og logik for at træffe en objektiv, rationel og upartisk beslutning. ESTJ'er er også meget gode til at spotte potentielle problemer, som andre måske er gået glip af.

4. Kan lide at socialisere

ESTJ er en udadvendt, hvilket betyder, at han elsker at tilbringe tid med andre mennesker og også virkelig nyder at være i centrum for opmærksomheden. Selvom de kan lyde assertive og stive, kan ESTJ-personligheder være meget sjove og legende i sociale situationer.

5. Gerne konkrete fakta

ESTJ'er kan virkelig godt lide konkrete fakta og kan lide at lære ting, der umiddelbart kan anvendes og anvendes i deres daglige liv. På den anden side kan folk med ESTJ-personligheden generelt ikke lide ting, der er abstrakte eller teoretiske.

ESTJ personlighed styrker og ulemper

Hver personlighedstype har sine fordele og ulemper, og det har ESTJ-personligheden også. Følgende er eksempler på styrker og svagheder ved ESTJ-personligheden:

Overskydende:

 • Ærlig
 • Loyal
 • Realistisk
 • Selvsikker
 • Hårdtarbejdende
 • Kan lede
 • Meget dedikeret
 • Pålidelig

Mangel:

 • Stiv
 • Ikke følsom
 • Stædig
 • argumenterende
 • Kan lide at regere
 • Kan ikke lide at lufte ud og er ikke god til at udtrykke følelser

Karrierer egnet til ESTJ-personligheden

Mennesker med ESTJ-personligheden har flere egenskaber, der gør dem egnede til bestemte karrierer. ESTJ'er er generelt velegnede til karrierer relateret til supervision og ledelse.

Årsagen er, at denne personlighedstype generelt er en person, der er meget ordentlig, lydig, organiseret og grundig. ESTJ-personen forsøger også altid at følge alle anvisninger og regler, der findes på hans arbejdsplads.

ESTJ'er foretrækker at arbejde i et stabilt miljø med klare roller og ansvar. Karrierer, der passer til ESTJ-personlighedstypen, omfatter politi, hær, dommer, politiker, advokat, lærer, leder, revisor, revisor og bankmand.

Alle personlighedstyper, hvad enten det er ESTJ-personligheden eller enhver anden personlighedstype, har deres eget potentiale og unikke karakter. MBTI-testen hjælper dig med at se det potentiale, der er i dig, som du måske ikke er opmærksom på.

Hvis du ikke har kunnet se det potentiale, der er i dig, så tøv ikke med at konsultere en psykolog.