Sådan ledsages børn med autisme

Børn med autisme har brug for ekstra opmærksomhed og støtte fra deres forældre. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man ledsager børn med autisme, så de kan støtte deres vækst og udvikling og hjælpe dem med at bevæge sig mere selvstændigt.

Måden at ledsage et barn med autisme er bestemt anderledes end andre børn, der ikke har en lignende tilstand. Dette skyldes, at autisme gør det svært for børn at kommunikere og vise deres følelser til andre.

Derfor skal forældre vide, hvordan de skal passe og hjælpe børn med autisme til at støtte deres vækst og udvikling og opbygge sociale interaktioner med andre mennesker.

Autismeforstyrrelse på et blik

Autisme, også kendt som autismespektrumforstyrrelse (autismespektrumforstyrrelse) er en udviklingsforstyrrelse, der gør det vanskeligt for patienter at kommunikere og interagere med andre mennesker. Denne tilstand menes at opstå på grund af flere faktorer, nemlig genetiske lidelser og lidelser i hjernen.

Den begrænsede evne til at kommunikere gør børn med autisme ude af stand til at udtrykke de ønsker og følelser, der mærkes, både verbalt og gennem kropssprog. Børn med denne tilstand kan dog være gode til andre færdigheder, såsom kunst, musik og matematik.

Autismetilstande kan overvindes ved at forbedre børns evner som helhed. Det er således vigtigt for forældre at indsamle, studere og forstå autismerelateret information.

Nogle symptomer på autismeforstyrrelse hos børn

Symptomer på autisme kan generelt ses, siden barnet er 3 år. Der er dog også dem, der viser symptomer, siden barnet blev født. Nogle af de symptomer, som børn med autisme viser, er:

 • Undgå øjenkontakt og vis sjældent ansigtsudtryk
 • Udfør gentagne bevægelser, såsom at gentage ord og svinge kroppen frem og tilbage
 • Undgå eller nægte fysisk kontakt med andre mennesker
 • Taler i en usædvanlig tone, for eksempel flad som en robot
 • Reagerer ikke, når hans navn bliver kaldt, selvom hans høreevne er normal
 • Ønsker ikke at dele, tale eller lege med andre mennesker
 • Har ingen interesse i at lege med andre børn
 • Ude af stand til at starte eller fortsætte en samtale, selv bare for at bede om noget
 • Glad for at være alene er som at have sin egen verden

Jo tidligere autisme behandles, jo mere effektiv vil behandlingen være. Derfor er det meget vigtigt for forældre at være opmærksomme på de symptomer, som børn med autisme oplever.

Hvordan man uddanner og vejleder børn med autisme

Hvis dit lille barn er blevet diagnosticeret med autisme, skal mor og far finde så meget information som muligt om autisme gennem betroede sundhedssider eller rådføre sig med en børnelæge eller børnepsykiater om, hvordan man ledsager og ledsager et barn med autisme.

Indtil nu er der intet stof, der kan helbrede autisme. Børn med autisme kan dog få behandling for at støtte deres vækst og udvikling og støtte deres læreproces.

Indsatsen for at uddanne og vejlede børn med autisme er også vigtig for at øve sociale færdigheder, kommunikation og adfærd, så de bedre kan tilpasse sig det omgivende miljø.

Derfor er det vigtigt for enhver forælder, der har et barn med autisme, regelmæssigt at konsultere en læge for at finde måder at uddanne og vejlede børn med autisme i henhold til deres behov.

Børn med autisme kan ofte reagere på strukturerede uddannelsesprogrammer som dem i skolen. Der er forskellige valg af skoler, som far og mor kan vælge til at understøtte deres uddannelse, som f.eks hjemmeskole, specialskoler (SLB) og inkluderende skoler.

Betydningen af ​​støtte fra familie og mennesker omkring for børn med autisme

Støtten fra familiemedlemmer og mennesker omkring er meget vigtig for vækst og udvikling af børn med autisme. Dette kan gøres ved at invitere ham til at lege og interagere regelmæssigt hver dag.

Derudover er der flere ting, som familiemedlemmer kan gøre derhjemme i interaktion med børn med autisme, herunder:

 • Forstå gestus eller signaler fra et barn med autisme, når han eller hun peger eller vil have noget.
 • Undgå at vise uhøflig adfærd foran et barn med autisme.
 • Implementer en struktureret aktivitetsplan for at hjælpe dit barn med at skifte fra en aktivitet til en anden regelmæssigt.
 • Giv børnene mulighed for stadig at være alene, men med opsyn.

Behandling af børn med autisme

Indtil nu kan autisme ikke helbredes. Der er dog flere behandlingsmuligheder eller terapier, der kan gøres for at hjælpe børn med autisme med at lære og udføre daglige aktiviteter selvstændigt.

Følgende er nogle behandlinger, der kan udføres for børn med autisme:

Administration af lægemidler

Læger kan give medicin, såsom antidepressiva, stimulanser eller antipsykotiske lægemidler for at reducere symptomer på autisme, såsom hyperaktivitet, koncentrationsbesvær eller hyppige raserianfald.

Overvågning og stimulering af vækst og udvikling

Hvordan man overvåger og stimulerer væksten og udviklingen af ​​børn med autisme er bestemt forskellig fra børn, der ikke har samme tilstand. Derfor skal forældre til børn med autisme rådføre sig med læger om forskellige måder at støtte deres barns vækst og udvikling på.

Denne metode kan udføres på forskellige måder, såsom legeterapi, tegning eller afspilning af musik.

Psykoterapi

Kognitiv adfærdsterapi eller CBT (kognitiv adfærdsterapi) har til formål at træne måden at tænke på eller kognitiv funktion og hvordan man agerer børn med autisme.

Denne terapi har til formål at træne børn med autisme til at kunne interagere med deres omgivelser og udføre forskellige aktiviteter selvstændigt.

Derudover er der andre terapeutiske muligheder, som også kan bruges til at stimulere vækst og udvikling hos børn med autisme, nemlig tale- og ergoterapi.

At uddanne og hjælpe børn med autisme kræver mere tålmodighed og korrekt viden om denne tilstand. Tøv derfor ikke med at konsultere en læge eller psykiater for at følge dit lille barns udvikling og få de rigtige råd.