Kognitiv adfærdsterapi til behandling af forskellige psykologiske problemer

Kognitiv adfærdsterapi er almindeligt anvendt til at behandle psykiske problemer, såsom angst og depression. Men ikke kun det, kognitiv adfærdsterapi kan også bruges til at hjælpe dig med at håndtere de problemer, du møder hver dag-dag.

Kognitiv adfærdsterapi eller CBT (kognitiv adfærdsterapi) er en mere generel betegnelse end kognitiv terapi og er en form for psykoterapi. Kognitiv terapi har til formål at træne din kognitive måde at tænke (funktion) og handle (adfærd på). Derfor er kognitiv terapi bedre kendt som kognitiv adfærdsterapi.

Fordele ved adfærdsmæssig kognitiv terapi på sundhed

Kognitiv adfærdsterapi bruges til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser med at ændre deres perspektiv på problemer eller udfordrende situationer i deres liv, såvel som den måde, de reagerer på disse problemer.

Derudover kan kognitiv adfærdsterapi også udføres for at hjælpe syge med at finde tilgange og løsninger på problemer, der opstår uafhængigt. Ud over angst og depression har kognitiv adfærdsterapi også vist sig at være effektiv til behandling af andre psykiske lidelser, såsom:

  • fobi
  • Spiseforstyrrelser
  • Søvnforstyrrelser
  • Alkohol misbrug
  • Panikangst
  • Seksuelle lidelser
  • Maniodepressiv
  • Skizofreni
  • Tvangslidelse (OCD)
  • Post traumatisk stress syndrom (PTSD)

Udover psykiske lidelser kan fysiske sygdomme relateret til stressniveau eller psykiske tilstande, som f.eks irritabel tyktarm (IBS), kan også bruge kognitiv adfærdsterapi som behandlingsmetode.

Hvordan kognitiv adfærdsterapi virker

Konceptet med kognitiv adfærdsterapi er, at dine tanker, følelser, fysiske fornemmelser og handlinger hænger sammen og påvirker hinanden. Negative tanker og følelser kan få dig til at sidde fast i en "ond cirkel" af problemer, der føles endnu mere alvorlige.

Dette kan så ændre den måde, du tænker, opfører dig på og endda forårsage fysiske klager. Kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe dig med at behandle disse negative tanker og følelser. I denne terapi vil du blive hjulpet til at:

1. Identificer problemet

Det vigtigste første skridt i kognitiv adfærdsterapi er at erkende og acceptere, at du har et problem. Terapeuten vil hjælpe dig med at identificere problemet, såvel som roden til problemet.

Problemer i en persons liv kan være forårsaget af andre problemer, som de ikke engang er klar over. Terapeuten vil også hjælpe dig med at finde årsagen til dine negative følelser eller destruktive mønstre.

2. Fokus på at finde løsninger.

Kognitiv adfærdsterapi hjælper dig med at bryde store problemer ned i små problemer, som du kan håndtere en efter en og langsomt, så de føles lette.

3. Se efter praktiske måder, der kan forbedre den måde, du tænker på hver dag

Efter at have hjulpet med at forenkle dit problem, vil terapeuten begynde at lede dig gennem at lære at se, hvordan et problem relaterer sig til et andet, og hvilken effekt hvert problem har på dig.

Dette gøres med det formål at ændre den måde, du ser på og reagerer på et problem. Selvom det er enkelt, kan det have en enorm indflydelse på din problemløsningsevne og føre til en mere positiv indstilling.

Derudover vil du også få hjælp til at sætte fokus på de problemer, der eksisterer nu, ikke dem i fortiden eller dem, der måtte eksistere i fremtiden.

4. Opmuntrer dig til at øve og praktisere positive vaner

Hvis du er i stand til at genkende, acceptere, forenkle og forstå dit problem grundigt, er næste skridt at slippe af med dine gamle destruktive måder at reagere på problemet på. Terapeuten vil hjælpe dig med at lære og øve trin til at reagere positivt på et problem og ikke overvælde dig.

Efter flere sessioner vil terapeuten gennemgå de skridt, der er taget i kognitiv adfærdsterapi. Målet er at se, om de metoder, der er blevet implementeret, kan være til gavn for dig. Dette gøres for at finde den bedste måde, der kan anvendes i dit liv.

Kognitiv adfærdsterapi kan faktisk bruges til at håndtere problemer relateret til dine tanker, følelser og handlinger. Denne terapi er dog ikke nødvendigvis egnet til alle.

Derudover kræver denne terapi et godt samarbejde med behandleren og et stærkt engagement fra den syge for at kunne opnå de bedste resultater. Hvis dette opretholdes, kan terapiperioden være kortere.

Under denne terapi opfordres du til at være åben og ærlig, især ved den første konsultation, så terapeuten kan finde en tilgang og terapi, der passer til din tilstand.

Hvis du har et stort livstruende problem og har svært ved at håndtere det, kan kognitiv adfærdsterapi være det rigtige for dig. Rådfør dig med dette med en psykolog eller psykiater, så du kan få behandling, der passer til din helbredstilstand.