Anæstesilægens rolle i kirurgiske indgreb

Nogle mennesker vil måske antage at en anæstesilæges arbejde kun er begrænset til at give anæstesi. Faktisk omfatter anæstesilægens pligter og ansvar mange ting, herunder overvågning af patientens tilstand og sikring af, at patienten ikke føler smerte under og efter operationen.

Anæstesilæger er specialister, der har ansvaret for at give bedøvelse eller bedøvelse til patienter, der ønsker at gennemgå kirurgiske indgreb (operationer) og andre medicinske indgreb.

Anæstesilægen er en del af operationsteamet, som arbejder tæt sammen med kirurg og sygeplejerske. Anæstesi udført af denne specialist er i form af at give beroligende og smertestillende medicin. Målet er, at patienten falder i søvn og ikke føler smerte under det kirurgiske indgreb.

Doktor An .s rolleæstetik

I store træk omfatter anæstesiologens ansvar:

  • Yde perioperative tjenester, nemlig medicinske procedurer, der kræves til kirurgi. Dette omfatter præoperativ forberedelse, intraoperative ydelser (under operationen) og postoperative ydelser.
  • Bestem behandling for at forebygge og lindre smerter hos patienter, både ved kirurgiske indgreb og hos patienter med visse medicinske tilstande, for eksempel hos kræftpatienter, patienter, der skal føde, og hos patienter, der skal gennemgå endoskopiske indgreb.
  • Yde akut behandling, herunder genoplivningsforanstaltninger til kritisk syge patienter og patienter på intensiv.

Anæstesilægens ansvarsområder i kirurgi

Anæstesilæger har pligt både før operationen, under operationen og efter operationen. Her er forklaringen:

Før operationen

Anæstesilægens ansvar begynder, inden det kirurgiske indgreb udføres. På dette stadie har anæstesilægen til opgave at foretage en vurdering inden anæstesi, som skal sikre patientens tilstand egnet til operation.

Derudover vil anæstesilægen også lave en bedøvelsesplan alt efter patientens tilstand. Dette inkluderer, hvilken type anæstesi, der vil blive brugt, samt metoden for åndedrætsapparat, der skal administreres.

Der er flere ting, som anæstesiologen overvejer, før han giver bedøvelse, herunder:

  • Patientens nuværende tilstand og tidligere sygehistorie. Anæstesilægen vil tjekke, om patienten er blevet opereret, operationstype, eventuelle helbredsproblemer (f.eks. diabetes eller hjertesygdomme). Patienten bliver også bedt om at fortælle lægen, om han eller hans familiemedlemmer har allergi over for bedøvelsesmidler eller andre lægemidler.
  • Operationstype. For eksempel kan patienter have brug for generel anæstesi for at sikre komfort og sikkerhed under større operationer.
  • Resultaterne af lægeundersøgelsen omfatter en fysisk undersøgelse og undersøgelser, såsom blodprøver eller et elektrokardiogram (EKG).

Under drift

Inden operationen påbegyndes, vil anæstesilægen udføre bedøvelse på patienten, og sikre sig, at anæstesien fungerer korrekt. Når operationen finder sted, er der stadig brug for rollen som anæstesilæge til at ledsage patienten under operationen.

Under proceduren vil anæstesiologen overvåge patientens tilstand og vitale tegn, såsom hjertefrekvens og rytme, vejrtrækning og blodtryk. Derudover vil anæstesilægen også overvåge, om patienten føler smerte eller ej.

Efter operation

Efter operationen var afsluttet, stoppede anæstesilægens arbejde ikke der. Han er stadig ansvarlig for at overvåge patientens bevidsthed og tilstand i genopretningsfasen.

Dette omfatter kontrol af patientens postoperative tilstand og mulige komplikationer. Anæstesilæger er også nødvendige for at behandle smerter, der opstår efter operationen, indtil patienten føler sig godt tilpas.

Anæstesilæge med specialiserede specialer

Hver anæstesilæge er uddannet til at behandle patienter på operationsstuen, men ikke få anæstesilæger tager subspecialer, f.eks. inden for intensivbehandlingspatienter (Intensivafdeling/ICU).

Der er også pædiatriske anæstesilæger, der er specialiserede i smertebehandling og anæstesi hos børn, neuroanæstesiologer, der varetager neurokirurgiske operationer, og anæstesilæger, der er specialiseret i smertebehandling, såsom kroniske smerter eller kræftrelaterede smerter.

Anæstesilæger er nødvendige for at give komfort og sikkerhed til patienter, der gennemgår operation og andre medicinske procedurer. Han er også ansvarlig for patienternes sikkerhed og sundhed, samt at udføre operationer i henhold til procedurer.

Af denne grund skal patienten eller patientens familie rådføre sig med en anæstesiolog, før de gennemgår en operation.

Sponsoreret af: