6 tips til at dyrke børns følelsesmæssige intelligens (EQ)

Følelsesmæssig intelligens er en af ​​de faktorer, der kan understøtte børns succes, både i skolen og i arbejdslivet senere. I dette tilfælde er forældrenes rolle nødvendig for at forme og udvikle børns følelsesmæssige intelligens.

Følelsesmæssig intelligens eller følelsesmæssig kvotient (EQ) er en persons evne til at forstå, bruge og håndtere følelser. EQ kan hjælpe alle, inklusive børn, til at opbygge stærke relationer, træffe beslutninger og håndtere vanskelige situationer.

Ikke kun det, med en god EQ vil en person være lettere at socialisere med nogen, mere selvsikker og kan vokse til en god person. EQ spiller også en vigtig rolle i at understøtte børns præstationer i skolen.

Nogle tips til at dyrke børns følelsesmæssige intelligens

Børn er tilbøjelige til at absorbere, hvad der bliver lært dem hurtigere. Derfor er det vigtigt for enhver forælder at begynde at indgyde følelsesmæssig intelligens i deres børn fra en tidlig alder.

Her er nogle måder, du kan udvikle dit barns EQ på:

1. Sæt et godt eksempel i adfærd

At gøre børn fortrolige med at opføre sig godt over for andre er en af ​​de vigtige ting i træningen af ​​deres følelsesmæssige intelligens.

For at træne og sætte dit barn ind i god opførsel, kan du statuere et eksempel gennem daglige vaner, når du vil bede andre om hjælp.

Når du for eksempel vil bede om hjælp fra andre, skal du vænne dit barn til at sige ordet "venligst", og glem ikke at minde barnet om at sige "tak" efter at have fået hjælp.

Således vil barnet gradvist anvende disse vaner, når det interagerer med andre mennesker.

2. Hjælpe børn med at genkende følelser

For at vokse følelsesmæssig intelligens skal børn trænes og uddannes til at genkende og kontrollere følelser. Du kan guide dit barn til at udtrykke deres følelser, for eksempel mens du ser en film eller efter at have lyttet til en historie eller et eventyr.

Kommunikation og hengivenhed er de vigtigste nøgler til at træne børn til at genkende følelser og kontrollere dem. Derfor er det vigtigt for enhver forælder ofte at spørge, hvad barnet føler, og at træne barnet i at udtrykke sine følelser ærligt og åbent.

Når et barn opfører sig voldeligt eller får et raserianfald, fordi det føler negative følelser, såsom vrede, ked af det eller skuffelse, så lær ham at lindre eller aflede sine følelser med positive ting, såsom at invitere barnet til at lege eller kramme ham.

3. Opbyg børns empati

Empati hjælper børn med at bekymre sig om andre og opbygge gode relationer til deres omgivelser senere.

Du kan opbygge et barns empati ved at opdrage dem til at være mere følsomme over for andres følelser. For eksempel, når hun fortæller en historie om en ven, der mistede et legetøj, så prøv at spørge "Hvordan ville du have det, hvis du mistede et legetøj?"

Hvis han svarer "trist", så prøv at spørge igen: "Vil du låne mig dit legetøj?" så se svaret. Børn, der har empati, vil helt sikkert være villige til at låne legetøj ud til deres venner.

Ved at træne børn i at vænne sig til at tænke på andres følelser, vil de være mere empatiske og følsomme over for mennesker og omgivelserne omkring dem. Det kan også gøre dem klogere og bedre opføre sig over for andre.

4. Gør børn fortrolige med at arbejde sammen

Samarbejde og gensidig bistand er færdigheder, der kan læres gennem direkte erfaring. Dette kan øves i hverdagen, fx ved at bede børn om at hjælpe til med simple huslige pligter, såsom bordrengøring og vask af frugt eller grønt.

Når han har gjort dette, skal du takke dit barn for at hjælpe dig. Denne enkle ting kan motivere børn til at være mere empatiske og glade for at hjælpe andre.

5. Udvikle færdigheder til problemløsning

En anden del af følelsesmæssige færdigheder er at kunne løse problemer på egen hånd. Når dit barn slås med en søskende eller ven, kan du bruge denne situation til at udvikle hans følelsesmæssige intelligens.

For eksempel, når dit barn begynder at blive irriteret, fordi hans søskende altid generer ham, mens han leger, kan du guide ham til at finde en løsning ved at give ham flere valg af handlinger, han kan foretage sig. Således kan børn lære at beslutte og løse problemer på en passende måde.

6. Udvikl selvtillid

Du kan lære børn at opbygge selvtillid og motivere dem til at nå deres ønsker eller mål. Men som forælder skal du også minde om, at dette kræver hårdt arbejde, indsats og en masse tid.

Derudover går det bestemt ikke altid godt fra hver forretning, de laver, og der skal være fejl i det. Men fiasko bliver ikke altid tolket som en negativ ting. Børn kan lære at undgå de samme fejl i fremtiden.

Din støtte og vejledning kan hjælpe dit barn med at udvikle følelsesmæssig intelligens godt. Med en god EQ vil børn vokse og udvikle sig til smarte og sunde individer.

Hvis du har svært ved at vejlede dit barn eller stadig er i tvivl om, hvordan du træner dit barns følelsesmæssige intelligens, så prøv at konsultere en psykolog.